ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು

ಹೇಮಂತ ರಾಜು ಜಿ ಎಚ್

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಡಿ

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಪರುಶೋಥಮ್ಮ ಎಸ್​​

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಗೋಪಿ ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶಿಲ್ಪಾ ಎಮ್ ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ​

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಯಾನ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ​

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಯಾನ ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರಾಧಿಕಾ ಎ ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ವೈ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಾಝೀನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರೋಹಿನಿ ಎ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಾಗೇಶ್ ಜಗಳೂರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ ಆರ್

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಹೇಮಂತ ರಾಜು ಜಿ ಎಚ್

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸುಮಾ ಪಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ರೇಣುಕಾ ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಮಾಧುರ್ಯ ಬಿ.ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಗಿರೀಶ ಎನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸ್ಮಿತಾ ಎನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ವಾಣಿ ಎನ್ಎಂ.

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ

ಕನ್ನಡ

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ವೈ.ಕೆ

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಬೋರೇಶ ಕೆ.ಪಿ

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ಎಚ್

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಅನುಪಮಾ ಎ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​

ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಆರ್

ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಾರತ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ .ಸಿವಿಲ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಉಮೇಶ ಡಿ.ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ನಾಗರಾಜ ಎಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​